زیر آسمان آبی خدا ...

4

۰۸
فروردين

یک عید عالی


استراحتی کامل


و بازگشتی دوباره به دانشگاه


وبم رو هم رفرش کردم تا دوباره بنویسم...

  • محمد رضا

3

۰۸
فروردين

بهترینه تهران، عید نوروزشه


خیابون ها خلوت، بدون حتی یک ذره ترافیک


اما متاسافانه بی آر تی ها همچنان شلوغه


از لطف مسئولین ملت باید تو عید هم روی کول هم دیگه سوار بشن


ای کاش آقای شهردار برای حداقل یک بار هم که شده خودت بی آر تی سوار می شدی...

  • محمد رضا

2

۰۶
فروردين

فردا را منزل می مانم،


برای نشان دادن اراده


و مرد بودن،


بسم الله...

  • محمد رضا

1

۰۶
فروردين

و دیگر هیچ...

  • محمد رضا